DOTÁCIE NA SOLÁRNE PANELY 2021 AKTUALIZOVANÉ (Marec 2021)

Novinka Dotácie na solárne panely 2021 - aktualizácia - Nové ohlásené dotačné kolá na solárne panely - fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu. Začiatok od 8. február 2021.


Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk

➡️s vybavením dotácie Vám pomôžeme
➡️návrh, cenová ponuka a obhliadka zdarma
➡️inštalácia na kľúč vrátane administratívy
➡️možná kombinácia systémov
➡️kvalitné komponenty s dlhoročnou zárukou za priaznivé ceny
➡️Viessmann, Panasonic, Huawei, Qcells, BMZ, Victron Energy, Thermosolar a iné top značky
➡️zrealizovaných viac ako 800 systémov v rodinných domoch po celom Slovensku

Harmonogram dotácii dostupný na zelenadomacnostiam.sk v linku TU

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach - VIAC INFO v linku TU

**Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

Možnosti využitia dotácii v roku 2020 stále aktuálne


Využite možnosť získať dotácie na fotovoltaické panely a slnečné kolektory.

Termické kolektory 1750€🌊 možnosť dotácie 2020 na termiku stále dostupná (aktualizované September 2020)
Fotovoltika 1500€ ⚡možnosť dotácie 2020 stále dostupná (aktualizované September 2020)

➡️s vybavením dotácie Vám pomôžeme
➡️návrh, cenová ponuka a obhliadka zdarma
➡️inštalácia na kľúč vrátane administratívy
➡️možná kombinácia systémov
➡️kvalitné komponenty s dlhoročnou zárukou za priaznivé ceny
➡️Viessmann, Panasonic, Huawei, Qcells, BMZ, Victron Energy, Thermosolar a iné top značky
➡️zrealizovaných viac ako 800 systémov v rodinných domoch po celom Slovensku

Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk

Harmonogram dotácii dostupný na zelenadomacnostiam.sk v linku TU⚠️AKCIA HYBRID⚠️⏱️možnosť čerpať dotácie⏱️


solarne panely dotacie 2020 hybrid

⚡Výkon FV 3kWp + batérie 4,8kWh⚡
💰doplatok po odrátaní dotácie len 5490*💶
🌞záruka od výrobcu - 🔝5 rokov na menič🔝
🔋záruka od výrobcu - 5rokov / 5000cyklov 🔋
🌞záruka od výrobcu - 30 rokov na výkon panelov🌞

➡️Meniče Victron Energy EASY SOLAR II 48/3000VA - záruka 5 rokov
➡️10x AMERISOLAR 300Wp
➡️Konštrukcia na 10panelov - šikmá strecha
➡️PYLONTECH US2000 4,8kWh
➡️Inštalácia na kľúč🔑
➡️Vybavenie pripojenie na Dis
➡️mobilná app na monitoring
➡️možnosť nákupu na splátky

➡️Možné rozšírenia⬅️
🌞Zvýšenie kapacity o 2,4kWh + 999eur (platí len priamo pri montáži)
🌞Výmena batérie za BMZ ESS 7 kWh (10rokov/5000cyklov záruka od výrobcu DE) + 1500eur
🌞Zvýšenie výkonu na 3500kWp panely HANWHA QCELLS 350Wp Black Frame, čierna konštrukcia + 650eur

🔝TOP PACK - Výmena Panely Qcells 350Wp + BMZ ESS 7 spolu len za doplatok 2000 eur🔝

📧https://solarnydom.sk/kontakt-solarnydom.html
📱+421 940 630 630

* Celková AKCIová cena 6990eur - dotácia** v programe ZDII je 1500eur. Ponuka platí len do 30.5.2020 alebo do vypredania zásob. Cena platí na šikmú strechu. Dĺžka vedenia do 50metrov
**Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.⚠️HARMONOGRAM DOTÁCII prvých plánovaných kôl - SOLÁRNE PANELY V ROKU 2020 TU: Prvé poukážky na dotácie už vo februári ⚠️


solarne panely dotacie 2020

**Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.


solarne panely dotacie 2019

Bližšie informácie, ako to je vlastne s dotáciami na solárne panely v roku 2020.

Prvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydá SIEA v roku 2020 už vo februári

16. januára 2020
O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú môcť domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať v roku 2020 už v priebehu februára.

„V projekte Zelená domácnostiam II sme zverejnili podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám, ktoré budú vyhlasované tak ako vlani samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. Plánujeme v nich vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna €,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická.

Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára 2020. „K dispozícii budú 3 milióny €. Na úvod sme vyčlenili podstatne vyššiu alokáciu, aby si čerpadlá mohli nainštalovať aj domácnosti, ktoré vlani poukážku nezískali,“ vysvetlila A. Velická.

Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu s čiastkou 0,5 milióna €. Na slnečné kolektory je pripravený 1 milión €. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s čiastkou 0,7 milióna € a termínom otvorenia 10. marca 2020. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.

„V najbližších mesiacoch plánujeme aktualizovať informačný systém tak, aby bolo možné vytvárať zásobníky žiadostí. Vďaka zmene systému bude možné žiadosť vyplniť len raz na dlhšie časové obdobie a poukážky budú vydávané postupne podľa disponibilných zdrojov. Ak budú domácnosti a zhotovitelia predkladať v stanovenej trojmesačnej lehote kompletné žiadosti o preplatenie poukážok a nebudú prostriedky zbytočne blokovať, bude vydávanie poukážok plynulejšie a bude možné podporiť viac inštalácií,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aj v roku 2020 znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie.

V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na kotly na biomasu a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených viac ako 5 100 v celkovej hodnote 9,9 milióna €. Momentálne SIEA eviduje ešte viac ako 1 200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna €. Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára 2020.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

ZDROJ: SIEA www.zelenadomacnostiam.sk

INFORMUJTE SA U NÁS PRE NAJAKTUÁLNEJŠIE INFORMÁCIE O DOTÁCIACH NA SOLÁRNE PANELY V ROKU 2020


Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná (resp. zaregistrovaná) v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

www.solarnydom.sk
www.facebook.com/solarnydom